PROVÁDÍ SE ODCHYT , NEBO SBĚR UHYNULÝCH ZVÍŘAT :

  • Na žádost obce
  • Policie ČR nebo obecní policie a v součinnosti s nimi

  • Soukromá osoba- po dohoděPES:                                             BEZ PROBLÉMOVÝ     MÍRNÁ AGRESIVITA     AGRESIVNÍ        POUŽITÍ NARKOTIK

malá plemena      1 - 10 kg               350,-Kč/hod            500,-Kč/hod          650,-Kč/hod        500,-Kč / 1 ks střela

střední plemena   10-30 kg              450,-Kč/hod            600,-Kč/hod          750,-Kč/hod       500,-Kč / 1 ks střela

velká plemena      30 + kg                 550,-Kč/hod             700,-Kč/hod         850,-Kč/hod        500,-Kč / 1 ks střela

                                                         NOUZOVÝ KOTEC           DEZINFEKCE           PŘEPRAVA       

malá plemena     1 - 10 kg                   300,-Kč                          230,-Kč                1 km / 16,-Kč

střední plemena 10-30 kg                   400,-Kč                         230,-Kč                 1 km / 16,-Kč

 velká plemena   30 + kg                      500,-Kč                          230,-Kč                 1 km / 16,-Kč

                                                        NAČTENÍ ČIPU ZVÍŘETE

                                                                   80,- Kč


KOČKA:                   BEZ PROBLÉMOVÝ              MÍRNÁ AGRESIVITA              AGRESIVNÍ                SKLOPEC

kotě  do 1 roku           300,-Kč/hod                          350,-Kč/ hod                  450,-Kč/hod               130,-Kč/hod

dospělá kočka          400,-Kč /hod                          450,-Kč/hod                   550,-Kč/hod               130,-Kč/hod

velká  nad 10 kg       500,Kč /hod                            550,-Kč/hod                   650,-Kč/hod               130,-Kč/hod

                                          IZOLACE                   DEZINFEKCE                   PŘEPRAVA                 POUŽITÍ NARKOTIK

kotě do 1 roku                   200,-Kč                          230,-Kč                     1 km / 16,-Kč              200,-Kč / 1ks střely

 dospělá kočka                 400,-Kč                          230,-Kč                     1 km / 16,-Kč              200,-Kč / 1ks střely

velká nad 10 kg                500,-Kč                          230,-Kč                      1 km / 16,-Kč              200,-Kč / 1ks střely

 1) ceník platí od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00 hod., kde je účtována každá započatá započatá hodina, s výjimkou přepravy, dezinfekce, kde cena platí trvale

2) po 18:00 do 7:00 hod. + víkendy a státní svátky se cena navyšuje o 50%, s výjimkou přepravy, dezinfekce, kde cena platí trvale

 3) neúspěšný odchyt bude účtován ve výši 65% ceny

4) v ceně položek odchytu je zahrnuto: úkon odchytu, doprava na místo odchytu a zpět, použití odchytové techniky, umístění do kotce, doklady, fotografování, umístění na webové stránky, použití ochranných pomůcek (oblek, rukavice, náhubek, pytel, klec...)

5) čas odchytu je zahájen okamžikem výjezdu a ukončen okamžikem předání zvířete na místo určení nebo odjezdem z místa odchytu (např. u neúspěšného odchytu)

6) uvedená cena zajištění náhradní péče je maximální - fakturace bude dle skutečnosti po dohodě s novým majitelem

7) uvedená cena u použití narkotik je maximální - fakturace bude s ohledem na druhu a množství použitých narkotik

8) cena za sklopec zahrnuje i pohotovost odchytové služby po dobu nastražení sklopce mimo vlastní čas odchytu


PÉČE O ZVÍŘE                        

                                                  po odchytu          kontrola u MVDr.     podávání léků     dezinfekce          strava

malá    0 kg  - 10 kg           140,-Kč / den                 250,-Kč                   50,-Kč                 230,-Kč              25,-Kč

střední 10 kg - 30 kg         150,-Kč / den                 250,-Kč                   50,-Kč                 230,-Kč             35,-Kč

velká    30 +                          160,-Kč / den                 250,-Kč                   50,-Kč                 230,-Kč             45,-Kč

1) ceník péče o zvíře platí od pondělí do pátku s výjimkou přepravy a podávání léků, kde cena platí trvale; bude účtován každý započatý půlden

2) pro víkendy a státní svátky se cena navyšuje o 50%, s výjimkou dezinfekce a podávání léků, kde cena platí trvale

3) péče o zvíře po odchytu trvá do doby, než je zvíře předáno majiteli, anebo je převezeno do útulku; 2. den - zajištění veterinárního ošetření, pokud není zapotřebí ihned - dle aktuálního ceníku veterináře. V ceně je zahrnuta strava, u psa použití vodítka, obojku, případně koše, dle povahy psa, venčení dle potřeb a věku zvířete, u psa minimálně 4x denně       


ASANACE - ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA  kategorie 1  ( pes, kočka .....)

1 - 23 kg          SBĚR          OCHRANNÉ POMŮCKY    POPLATEK ZA ASANACI    PŘEPRAVA       DEZINFEKCE

do 23 kg        1000,-Kč                     180,-Kč                  podle aktuálního ceníku    1 km / 16 Kč          230,-Kč

nad 23 kg     1200,-Kč                     180,-Kč                   podle aktuálního ceníku    1 km / 16 Kč          230,-Kč

ASANACE - volně žijící zvířata -  kategorie 2 ( lesní zvěř ....)

1 - 27 kg         SBĚR           OCHRANNÉ POMŮCKY    POPLATEK ZA ASANACI           PŘEPRAVA              DEZINFEKCE

do 27 kg        1000,-Kč                   180,-Kč                   podle aktuálního ceníku            1 km / 16 Kč             230,-Kč

nad 27 kg      1200,-Kč                   180,-Kč                   podle aktuálního ceníku            1 km / 16 Kč              230,-Kč

Tato zvířata jsou převezena a následně předána podle vázané smlouvy o veterinární asanaci vedlejších produktů živočišného původu jejíchž zpracovatelem je AGRIS spol. s.r.o Medlov 175, provoz Žichlínek 176, Lanškroun .


SPECIÁLNÍ ODCHYT

HADI                                                                       PTÁCI                                                        HOSPODÁŘSKÁ                             

jedovatí                   850,-Kč/hod                     dravci          850,-Kč/hod                         skot, prasata        850,-Kč/hod  nejedovatí             700,-Kč/hod                      ostatní          850,-Kč /hod                       králíci, drůbež ...  550,-Kč/hod                                                                                                    

               VOLNĚ ŽIJÍCÍ                                         POUŽITÍ NARKOTIK, (foukačka, puška)                           PŘEPRAVA

srna, liška...           700,-Kč/hod.                                           500,-Kč /1ks střely                                            16 Kč/km

 

 1) ceník platí od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00 hod., s výjimkou přepravy, dezinfekce a použití narkotik, kde cena platí trvale; bude účtována každá započatá čtvrthodina úkonu

2) neúspěšný odchyt bude účtován ve výši 65% ceny

3) po 18:00 do 7:00 hod. + víkendy a státní svátky se cena navyšuje o 50%, s výjimkou přepravy, dezinfekce a použití narkotik, kde cena platí trvale

4) v ceně položek odchytu je zahrnuto: úkon odchytu, doprava na místo odchytu a zpět, použití odchytové techniky, umístění do kotce, doklady, fotografování, umístění na webové stránky, použití ochranných pomůcek (oblek, rukavice, náhubek, pytel, tyč ,klec...)

5) čas ochytu je zahájen okamžikem výjezdu a ukončen okamžikem předání zvířete na místo určení nebo odjezdem z místa odchytu (např. u neúspěšného odchytu)

6) uvedená cena u použití narkotik je maximální - fakturace bude s ohledem na druh a množství použitých narkotikLezník 25, Polička 572 01, Pardubický kraj
odchyt-zvirat@email.cz
kontakt: +420 731 441 416, +420 776 469 716
IČO: 09963863
www.odchyt-zvirat.cz 

 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!